Routebeschrijving!

 


                                                                                                        LET OP!

Met ingang van 19 december 2013 is ons nieuwe adres:
 

 Dedemsvaartweg 70 (hoek Meppelweg) 2545 AC Den Haag.

 

 

Dedemsvaartweg 70, 2545 AC Den Haag


 (klik op de plattegrond voor een routebeschrijving)

 

U kunt ook kiezen voor een routebeschrijving via de ANWB: (klik)

Met de trein:

Wanneer u met de trein komt kunt u vanaf het centraal station gebruik maken van de tram/randstadrail 4 (richting uithof), uitstappen halte Dedemsvaartweg. (hoek Meppelweg)

Met de bus:

HTM bus 21 en 23 uitstappen halte Meppelweg, (hoek Leyweg/Meppelweg). U loopt langs de praktijk voor (fysiotherapie). Deze bevindt zich aan uw linkerhand. Linksaf is de Dedemsvaartweg. Met bus 25 stapt u uit bij de halte Zweeloostraat op de Hengelolaan. Met het pleintje winkels aan uw rechterhand loopt u de Dedemsvaartweg af.

Met de tram: randstadrail.

Tram/randstadrail 4, vanaf CS Den Haag richting de Uithof. Uitstappen halte Dedemsvaartweg hoek Meppelweg.

Komt u met de volgende bussen: 21 - 23 - 26 - 31 - 35 - 36 - 37 - 421, dan kunt overstappen op tram 4 (richting uithof) op het busstation Leyenburg
(HAGA ZIEKENHUIS),
uitstappen na twee haltes, Dedemsvaartweg. (hoek Meppelweg)

 

MIJN PRAKTIJK IS GESITUEERD OP MIJN WOONADRES EN NIET GESCHIKT VOOR KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN.
==============================================================================================

 

Naar de Hoofdpagina

 

 

  •  

 

 

Martin Reul  Dedemsvaartweg 70 (hoek Meppelweg) 2545 AC Den Haag

Tel: 070 - 3 96 13 38 of 06 - 53 41 26 94  E-mail:

 

 

Naar de Hoofdpagina

Disclamer!

 

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze site besteed is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevens verwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van mij.

Ik kan er niet voor instaan dat gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid ervan, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Met het oog hierop raad ik u aan inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van informatie via mijn site. De informatie op deze site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ik behoud tevens het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst als muziek en beeldmateriaal.

 

 

Martin Reul Dedemsvaartweg 70 (hoek Meppelweg) 2545 AC Den Haag

Tel: 070 - 3 961338 Mobiel 06 - 53412694 E-mail:

 

 

Naar de Hoofdpagina

Voorwaarden/Bedrijfsgegevens

Psychosociale praktijk Martin Reul

 

 

Klik op de onderstaande links
om de gegevens in te zien.

 

Martin Reul Dedemsvaartweg 70 (hoek Meppelweg) 2545 AC Den Haag

Tel: 070 - 3 961338 Mobiel 06 - 53412694 E-mail:

 

 

Naar de Hoofdpagina

Under construction

Op deze pagina komt ergens in 2015 belangrijke informatie te staan!

 

 

 

Martin Reul Dedemsvaartweg 70 (hoek Meppelweg) 2545 AC Den Haag

Tel: 070 - 3 961338 Mobiel 06 - 53412694 E-mail:

 

 

Naar de Hoofdpagina

Contactinformatie

 

                                                                                          LET OP!
Met ingang van 19 december 2013 is ons adres gewijzigd.

 

 

Martin Reul
 
Dedemsvaartweg 70  (hoek Meppelweg)

2545 AC Den Haag

Tel: 070 - 3 961338
 
Mobiel 06 - 53412694
 
E-mail:

 

Website: www.martinreul.nl

 

Bankrek: NL56ABNA0559228317

 

BIC. nr:   ABNANL2A

 

www.alternatievegeneeswijzen-info.nl

 

 

 

 

Op bovenstaande telefoonnummers kunt u mij van maandag t/m zaterdag bereiken voor het maken van afspraken, tussen 9.00 en 17.00 uur overdag en 's-avonds tussen 18.30 en 21.00 uur.


Bovenstaande gegevens zijn niet voor telefonische vragen.

Voor schriftelijke consulten, raadpleeg elders op deze website: schriftelijke consulten

 

MIJN PRAKTIJK IS GESITUEERD OP MIJN WOONADRES EN NIET GESCHIKT VOOR KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN.
==============================================================================================

 
Opmerkingen en suggesties aangaande deze website,
zijn van harte welkom, het liefst via e-mail.

 

 

Naar de Hoofdpagina
 

 
070 - 3 96 13 38 Of 06 - 53 41 26 94