Een vertrouwenspersoon kan in elke organisatie ziekteverzuim door ongewenst gedrag voorkomen. Ook binnen uw organisatie!

Wanneer een van uw medewerkers met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, is een vertrouwenspersoon er voor de juiste begeleiding en ondersteuning.

Uw medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals:

  • conflicten
  • agressie
  • geweld
  • seksuele intimidatie
  • pesten
  • discriminatie
  • sociale isolatie.

Dit soort ongewenste omgangsvormen binnen organisaties komt vaker voor dan in het algemeen wordt gedacht. Een medewerker die het ongewenste gedrag overkomt wordt hier op korte dan wel wat langere termijn letterlijk ziek van. Ik ga ervan uit dat elke leidinggevende of aangestelde vertrouwenspersoon een melding van ongewenste omgangsvormen serieus neemt. Maar wat, als een slachtoffer het lastig vindt om over zijn/haar problemen te praten met de direct leidinggevende of aangestelde vertrouwenspersoon?

Een externe aangestelde deskundige verdiept zich in uw organisatie, is onafhankelijk, kijkt objectief naar elke situatie en vormt het aanspreekpunt voor medewerkers die met bovengenoemde problemen te maken hebben. Het is beslist niet de bedoeling dat vertrouwenspersonen voor advocaat, politieagent of rechter speelt. Wel bieden zij een luisterend oor en geven steun in de aangekaarte situatie. Samen met de medewerker wordt naar oplossingen gezocht. Daarom is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon kennis heeft van organisatiestructuren en psychologisch/therapeutische vaardigheden bezit.

Het is van belang dat het hier om een sociaal en toegankelijk persoon moet gaan die het vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken medewerkers, rekening houdt met mogelijke reacties en emotionele gevolgen voor slachtoffers van ongewenst gedrag, ervaring heeft in het omgaan met vertrouwelijke informatie en kan reflecteren.

Waarom een vertrouwenspersoon voor uw organisatie?

Neem hiervoor contact op om mijn uitgebreide brochure te ontvangen.