Gebaseerd op mediamieke ervaringen had naar mijn mening het Spiritualisme een nieuwe uitleg nodig die meer in het tijdsbeeld van nu past.

Daarom heb ik op 1 januari 1993 mijn praktijk opgericht met de doelstelling om vanuit een andere belevingswereld ontvangen inzichten en adviezen onder de aandacht te brengen, die veel belangrijker kunnen zijn dan men op het eerste gezicht zou vermoeden en waardoor uit onwetendheid dikwijls voorbij wordt gegaan.
 
De richtlijnen, de steun en mijn kennis op het gebied van psychosociale therapie geven de kracht om de levensopdracht, die ieder mens in zich meedraagt, tot een bewustzijn te transformeren en daarmee de zin van het leven als een uitdaging te gaan zien. De gedachte dat er na dit aardse leven meer zou kunnen zijn, is eigenlijk een vanzelfsprekende volgende stap. Daarmee wordt ook duidelijk dat al uw kennis, levenservaringen en inzichten nooit verloren kunnen gaan. Ieder mens slaat al deze kennis, maar veel belangrijker zijn/haar inzichten, op in het onderbewustzijn.
Al deze kennis en inzichten kunnen we in ons huidige aardse leven weer bewust maken. U zult begrijpen dat dit slechts mogelijk is door heel gericht naar uzelf te kijken, zodat het onderbewustzijn, waarin uw eeuwige kennis en inzichten liggen opgeslagen, in dit leven voor u toegankelijk kan worden gemaakt.

Door het proces waarbij ons maatschappelijk leven zich steeds meer gescheiden ontwikkelt van kerk, geloof en de wildgroei op paranormaal gebied ontstaat een grote behoefte aan duidelijkheid en terugkeer van normen en waarden. In mijn praktijk bied ik een plek om uitleg en antwoord te krijgen op levensvragen, waar ieder mens, jong of oud, vroeg of laat toch meer duidelijkheid over wil hebben.

Ooit liet de samenleving duidelijke en vertrouwde patronen zien.

Hierdoor kon men zichzelf gemakkelijk herkennen en aansluiten bij groepen die of op maatschappelijk of op spiritueel terrein een belangrijke aanvulling voor de eigen ontwikkeling konden vormen. De wens om te zoeken naar wat er ooit was maar er helaas niet meer is, is in veel mensen nog steeds heel sterk aanwezig.

Vanuit mijn inspiraties wil ik oude gedachten nieuw naar u toe brengen: eigentijdse gedachten en leidraden die de weg van uw leven en vrije gedachte en eigen vrije wil kunnen ondersteunen.
Op mijn praktijk zult u ervaren dat u het middelpunt bent om vanuit uw denken en voelen uw eigen weg te ontdekken, maar ook waarom!

Ik heb mij losgemaakt van de gebruikelijke manier van werken ten aanzien van therapie, maar ook de manier van werken met de mediamieke materie. Dit laatste zie ik als onderdeel van vele mogelijkheden, waarin ieder mens het beleven van het eigen zijn kan ervaren met alle groeimogelijkheden voor de eigen geestelijke ontwikkeling. Mijn visie, gesteund vanuit spiritualistische grondslag, draag ik uit dat ieder mens zich en op eigenwijze verder moet kunnen ontwikkelen zonder andere mensen te beschadigen. Dit is waar ik me vanuit mijn praktijk voor inzet.

Duidelijk mag zijn: zoals het ooit was zal het nooit meer zijn.

Martin Reul