Bij counseling wordt er dieper ingegaan op de emoties die u als cliënt ervaart.

Mijn manier van werken is gebaseerd op Spiritualistische grondslag. Het gaat hier dus vooral om het helpen van mensen met emotionele problemen.

Mensen worden geholpen hun inzichten, vaardigheden en emoties op een voor hen bevredigende manier te ontwikkelen en te gebruiken. Bij Spiritualistische counseling wordt evenals bij het tot stand brengen van de psychosociale balans, gewerkt aan het optimaal benutten van de tot dan toe ongebruikte mogelijkheden van de cliënt. Verder wordt diepgaand aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

Als Spiritualistisch counselor ben ik vooral gericht op het uitdiepen van het levensverhaal van de cliënt en acceptatie van zijn/haar gedachten, beleving en gevoelens. In mijn contact naar de cliënt toe laat ik mij leiden door mijn Geestelijk raadgevers. Dit betekent dat mijn innerlijke persoon identiek is aan mijn uiterlijk persoon. Het is belangrijk voor een consultant te ervaren dat overgave en luisteren naar het gevoel balans brengen tussen lichaam en geest en inzicht geven in het dagelijks leven. Het mag dus duidelijk zijn dat het uiten van gevoelens en belevingen die zijn ingegeven door de omgeving leiden tot langdurige inactiviteit en het gevoel geen grip meer op je leven te hebben.

Het behoort tot de taken van de counselor om de cliënt door dit aandachtsproces heen te begeleiden om inzicht te verkrijgen. Het ontstaan van het probleem, de wijze van in stand houding en de mogelijkheden die de cliënt heeft om hier uit te komen zijn als ware uit het levensverhaal te filteren.
De cliënt staat vaak verbaasd over zijn/haar eigen mogelijkheden en kracht als hierop wordt gewezen. Tegelijkertijd vindt hierdoor de eerste verandering plaats: de cliënt krijgt weer moed en hoop. Het gevolg is dat de cliënt weer direct in actie komt en bij de eerstvolgende sessie deelt wat hij/zij heeft ondernomen. Cliënten hebben vaak al goedbedoelde adviezen gekregen, maar de kracht van deze werkwijze schuilt naar mijn mening in het ontdekken van het onderbewustzijn en het gevoel en daarmee inzicht in de mogelijkheden. Hoe uitzichtloos de situatie ook leek, door overgave aan het onderbewustzijn en het gevoel komt de cliënt tot de ontdekking dat ten aanzien van het levensverhaal hij/zij de eigen capaciteiten niet meer kan ontkennen. Dit zal hem/haar helpen bij het tot stand brengen van nieuw toekomstperspectief voor zover dit nog niet duidelijk of aanwezig was. Gaandeweg wordt het toekomstperspectief steeds duidelijker en leidt tenslotte tot verandering.

Counseling is een wijze van helpen die gericht is op de behoefte en doelen van de mens. De populariteit van counselen weerspiegelt de stress en fragmentatie van het leven in onze hedendaagse maatschappij.

Aan de hand van intensieve gesprekken wordt bewustwording van het waarom van de emotie tot stand gebracht en het inzicht bevorderd.