Zijn er mogelijkheden tot samenwerking met Zorg van de Zaak?

U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het oplossen van uw personeelsvraagstukken, maar ook voor de inspanningen die u verricht om uw bedrijf vitaal te houden. Met zorgverlening van de zaak geef je je werknemers toegang tot snel herstel bij psychosociale problemen.

Ik heb de regie en ben het aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever. Ik herken snel problemen op psychosociaal gebied. Voor begeleiding van meerdere medewerkers tegelijkertijd kan het kostenbesparend werken als ik binnen uw bedrijf bepaalde dagdelen aanwezig ben.

Als een werkgever voor zijn medewerkers zorgt, dan zorgen die medewerkers ook voor de zaak. Vanuit die visie is mijn zorg van en voor de zaak ontstaan. Als psychosociaal therapeut ben ik uw instrument. Aan de hand van10 tot 15 intensieve gesprekken krijg ik samen met de cliënt helder waar de echte problemen zitten en wordt de verandering en vervolgens de verbetering tot stand gebracht. Door confrontatie, luisteren en reflectie vindt de cliënt zijn/haar natuurlijke balans.

Samenwerken met mij levert u veel voordelen op. Door samen te werken en samen in uw medewerkers te investeren worden de knelpunten van ziekteverzuim binnen uw organisatie snel opgespoord en aangepakt. Vanuit mijn idealisme in het leven en het opbouwen van vertrouwensbanden met ondernemers en de medewerkers heb ik, in tegenstelling tot andere organisaties, geen winstoogmerk.

Mijn doel is investeren in mensen en hun ziekteverzuim te beperken, hun ervaringen en knelpunten op de werkvloer, maar ook in hun privésituatie te delen en waar mogelijk oplossingen te bieden. Daarnaast bied ik u als ondernemer de mogelijkheid de schadelast van het ziekteverzuim te beperken. Samenwerken met mij betekent professionele ondersteuning en begeleiding van uw medewerkers bij ziekte en re-integratie waardoor de schade als gevolg van ziekteverzuim en hoge boetes voorkomen kan worden.

Meer weten? Neem dan contact op om mijn uitgebreide brochure te ontvangen.