Daarom ben je op mijn website

Als helderziend medium kan ik antwoord geven op vele vragen, o.a.:

  • Die andere onzichtbare wereld/Gene Zijde.
  • Wat is een medium / gids / begeleider / helper?
  • Wat is een aura / chakra / karma?
  • Wat zijn helderziende waarnemingen?
  • Wat is psychometrie?
  • Is er leven na de dood?
  • Is er contact mogelijk met Intelligenties (overledenen)?

Een reeks van vragen die veel langer zouden kunnen zijn, omdat ieder antwoord weer een nieuwe vraag oproept.

Geïnspireerd door mensen en hun problematiek
Mijn praktijk is een plek om Geestelijk te kunnen groeien, inzicht te vergaren en boodschappen te ontvangen vanuit een andere wereld. Omdat ik als helderziend medium en spiritualistisch denkende, die uitleg over of inzicht kan geven in wat op dit moment bij jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw leven past. Mensen hebben al zolang we de geschiedenis kennen gezocht naar het geestelijke, de zin van alles wat leeft en naar alles om hen heen. Zij krijgen hierdoor te maken met persoonlijke geestelijke groei, de bewustwording van de omgeving en het eigen geestelijk bestaan. In deze ontwikkeling kan men voor vraagstukken komen te staan die om enige leiding of ondersteuning vragen. Het Spiritualisme is een breed maar persoonlijk begrip, de ene mens houdt zich bezig een ontwikkeling te volgen door het maken van muziek, terwijl een ander zich uit in creativiteit. Weer anderen zoeken contact met mensen en dieren; de zelfontwikkeling krijgt steeds meer vorm, waarmee men zich aan ervaringen die ons pad kruisen op kan trekken.
Mensen boeien en inspireren mij – door in hen te investeren, genereer ik inzicht, groei en uitdagingen.
Ruim 30 jaar houd ik mij bezig met het mediumschap. In de loop van de tijd heb ik een fulltime praktijk opgebouwd, waarin ik werkzaam ben als paragnost/helderziende en magnetiseur. Tevens verzorg ik, met veel plezier, cursussen op het gebied van zelfontwikkeling, magnetiseren en trainingen in zelfbewustzijn. Mijn praktijk als helderziende/paragnost en magnetiseur is gegroeid vanuit een niet aflatende interesse in mensen en in de wijze waarop ze zichzelf en anderen ervaren. Counseling, coaching en psychosociale therapie vormen een integraal onderdeel van mijn werkzaamheden.

Voor mij staat daarbij centraal dat wij mensen over een groot potentieel beschikken dat we helaas onvolledig benutten: jij kunt meer dan je denkt, omdat je meer bent dan je vermoedt!

Door zeventien jaar ondernemerschap in de bedrijfsdienstverlening verwierf ik een ruime ervaring in de omgang met opdrachtgevers en medewerkers. Die dagelijkse wisselwerking met de meest uiteenlopende mensen vormt een niet eenvoudig maar wel uitdagend onderdeel van het ondernemerschap.

Met steun vanuit de geest, samen nadenken over uw problemen: creatief, proactief en toekomstgericht
In mijn huidige praktijk combineer ik mijn interesse in mensen met mijn affiniteit met het ondernemerschap. Toch kies ik daarbij bewust niet voor een puur commerciële opstelling omdat ik van mening ben dat ieder mens met psychosociale of andere problemen de mogelijkheid moet worden geboden om een geïnteresseerde maar ook objectieve gesprekspartner tegenover zich te vinden. Verandering en het maken van keuzes is vaak een moeizaam en moeilijk proces waarbij objectiviteit van groot belang is. Uw probleem vormt voor mij een uitdaging waarbij ik oog heb voor de realiteit en voor de consequenties die beslissingen met zich meebrengen.
Mijn passie voor het ondernemerschap ligt in het steeds opnieuw ontdekken van mogelijkheden, daar waar anderen afhaken.
Mijn aandacht voor het verschijnsel mens bracht mij ertoe cursussen en trainingen op Spiritualistische grondslag te ontwikkelen. Mede hierdoor ontdekte ik steeds nieuwe mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen, ze bewust te maken van hun keuzes en...ze de verantwoordelijkheid ervoor te laten nemen. Hierdoor en door de ervaring die ik de afgelopen 38 jaar opdeed, ben ik in staat mij ten dienste te stellen van anderen om hen te helpen hun potentieel aan te spreken.Ik wens u veel plezier en veel inzicht bij het doorlezen van de pagina's op deze website.

 

Martin Reul