Gevoelens en gedachten zijn altijd, zij het dikwijls nog onbewust, bedoeld om er iets mee te doen.

Of misschien ook een belangrijke vraag, hoe kan ik zonder steun vanuit mijn directe omgeving toch iets veranderen?


Tijdens een consult mag een medium onder inspiratie van onze meesters aan Gene Zijde u kennis laten maken met de onzichtbare wereld (Gene Zijde), die belangrijker voor ons is dan men kan vermoeden en waar zo dikwijls aan  voor bij wordt gegaan.

Het is namelijk van groot belang dat een ieder van ons zich verdiept in het hoe en waarom. Tijdens een consult zal een verwoording plaats vinden van ontvangen kennis uit die Andere Wereld die een richtlijn bevat voor het leven hier op aarde.

Dit geeft o.a. duidelijkheid en inzicht in een groot goed: onze vrije wil. Wanneer u dit in een gesprek ervaart, zult u ontdekken dat er constant opbouwende krachten aan het werk zijn om ons te leiden bij onze besluiteloosheid en aarzelingen.

Veel mensen leven louter in de materie, ze hebben het te druk om echt een leven te creëren, en roepen hiermee weerstand op en vragen zich af wat de oorzaak is van hun wisselvallige leven.

Ik zou willen zeggen ga wat dieper in op de vragen, waar komen wij vandaan, wat doen we hier en wat is hiervan de bedoeling. Hierdoor zal bewustzijn komen in onze evolutie, er gaat in kosmisch opzicht niets verloren. Spiritualisme is geen mode verschijnsel of iets nieuws, maar leert ons dat er een voortbestaan is na ons overgaan.

Tijdens een consult zult u zeker bewijzen vinden van hetgeen ik hierboven beschrijf.

Dagelijks houd ik mij bezig met gesprekken waarin ik waarnemingen mag doen voor consultanten, welke betrekking hebben op hun dagelijks leven en relaties. (partners, kinderen, werkgever, collega's, enz)

Neem telefonisch contact op voor het maken van een afspraak. De kosten voor een consult van één uur bedragen € 30,00 contant.
(bel voor afspraken tussen 9.00 en 17.00 uur overdag en 's avonds tussen 18.30 en 21.00 uur)


MIJN PRAKTIJK IS GESITUEERD OP MIJN WOONADRES EN NIET GESCHIKT VOOR KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN