Auralifter of stemmen in je hoofd?

Negatieve beïnvloeding in geestelijk opzicht kan op veel manieren tot stand komen, vaak zonder dat mensen dat zelf in de gaten hebben.

Familie en vrienden zien wel veranderingen ontstaan in de persoonlijkheid van de betreffende persoon. Vaak wordt er medische hulp gezocht en de diagnose luidt dan dikwijls MPS (meervoudig persoonlijkheids-syndroom) of schizofrenie. Alles wijst immers in die richting. Spontaan kunnen mensen stemmen horen of lichamelijke klachten hebben, zoals hartklachten, maagklachten, zware ademhaling of depressiviteit zonder dat hiervoor een aanwijsbare reden is.

Hieruit blijkt dat het meedragen van lifters in je aura niet altijd te maken hoeft te hebben met het horen van stemmen. Toch kan uw dagelijks leven beïnvloed worden door negatieve energie die u langzaam maar zeker steeds minder de baas bent, waardoor u in een isolement raakt en min of meer vereenzaamt omdat uw omgeving uw gedrag en beleving niet langer herkent en begrijpt.

Er zijn in Nederland veel gevallen bekend van mensen met de hierboven genoemde symptomen, die of op aanwijzingen van stemmen of aan de hand van het gevoel dat in hen wordt gelegd in het leven staan. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven zal de persoon in kwestie geestelijk en lichamelijk worden gekweld.

Bij het horen van stemmen is bekend dat entiteiten zich voordoen als een hoge geestelijke persoon die liefdevol tot het slachtoffer spreekt. Vervolgens gaan zij een agressieve machtsstrijd aan om controle over het slachtoffer te krijgen. Wij praten hier natuurlijk wel over een ziekte en hoe eerder je de ziekte erkent, hoe gemakkelijker je deze kunt bestrijden, hoewel dit niet in alle gevallen mogelijk is.

Wat is nu de oorzaak en hoe kom je eraan?

Steeds vaker ontmoet ik mensen in mijn praktijk die beïnvloed worden door negatieve entiteiten die langzaam maar zeker bezit willen nemen van hun lichaam door hen in een richting te sturen die zij helemaal niet willen, maar waar zij geen weerstand aan kunnen bieden omdat zij langzaam zijn leeggezogen, waardoor hun zenuwgestel wordt gesloopt. U kunt zich voorstellen dat dit zenuwgestel een wond is geworden die niet op een natuurlijke wijze kan genezen omdat de persoon in kwestie geen energie meer heeft en geestelijk de kracht mist om zich tegen die negatieve kracht te verzetten. Deze zuigt als het ware het kleine beetje energie die het slachtoffer probeert te verzamelen direct weg.

De oorzaak van deze problemen ligt soms diep in het slachtoffer verscholen, zoals incest, verkrachting, drugsgebruik, glaasje draaien of het beleven van traumatische ervaringen bij zichzelf of iemand in de omgeving. Meestal hebben bovenstaande voorbeelden geleid tot het aantrekken van één of meerdere negatieve entiteiten. Soms loopt iemand jarenlang rond met een negatief zelfbeeld. Dit is koren op de molen van deze entiteiten en zij zullen dit beeld in woord, telepathie of door middel van visualisaties in het slachtoffer versterken.

Langzaam nemen zij zijn of haar leven over, wat zich kan uiten in het uitleven van aardse genoegens op het laagste niveau (drugs, seks,drankmisbruik). Familie en vrienden constateren dat het slachtoffer zich te gronde richt, maar begrijpen niet waar dit vandaan komt. Ook de medische wetenschap staat hierbij voor een raadsel. Als je in een dergelijke crisis terecht komt is de aura lek geraakt. Een entiteit nestelt zich in de medulla chakra. Deze chakra bevindt zich ter hoogte van het kuiltje tussen nek en achterhoofd. Medicijnen verdringen dit alles wel naar de achtergrond, maar de praktijk leert dat je er nogal suf van wordt. De inwerking van de entiteit zal steeds agressiever van aard zijn en de negatieve ervaring ("bestraffing") steeds ernstiger.

Bovenstaand verhaal heeft niets te maken met stemmen of gevoelens die tussen de oren zitten; daar heb ik ook geen afdoend middel tegen. De mensen die ik tot nu toe heb mogen behandelen, hebben wel geduld moeten hebben. Soms duurt het een jaar voordat het probleem echt is verholpen.

Zwarte Magie?

Onder zwarte magie worden vormen van magie (Sihr) verstaan die gebruik maken van kwade krachten en toegepast worden voor negatieve doeleinden. Zwarte magie wordt toegepast uit jaloezie, na het verbreken van relaties, voor het aantrekken van partners, uit afgunst, wraak, vanwege geld of macht, en zelfs om andere mensen ziek te maken of te doden.

Doordraven in het paranormale!

Er zijn mensen die met de hierboven beschreven problemen in aanraking komen. Ondanks dat zij vaak worden gewaarschuwd gaan zij toch door met ′zweven′. Het is dus zaak om zich onder goede begeleiding te ontwikkelen en zich niet zomaar met paranormale zaken in te laten, want dit is niet geheel zonder risico's. Kruis en bord, sekten, glaasje draaien of op een andere manier geesten oproepen zijn zeer gevaarlijke bezigheden. Dus wees op uw hoede en bedenk dat niet alle ′spirituele′ zaken thuishoren op het pad van spirituele groei. Blijf altijd kritisch en met beide benen op de grond.

Naast mijn psychosociale werk leg ik dus tevens een sterk accent op mijn mediamieke vermogen om mensen bij te staan indien en wanneer zich bovengenoemde situaties voordoen. Vanzelfsprekend bespreek ik in mijn consulten de achterliggende oorzaak van lichamelijke klachten. Als medium of therapeut stel ik geen diagnose. Hiervoor dient u een arts te raadplegen.

Een behandelingstraject bestaat uit 20 behandelingen, inclusief een kort gesprek, dat aan de behandeling is verbonden. In dit behandelingstraject verbreek ik samen met het slachtoffer het contact met de auralifter. Ook wanneer iemand het slachtoffer is van (zwarte) magie worden tijdens de sessies vloeken en rituelen verbroken.

Tijdens een intakegesprek beoordeel ik samen met u uw situatie, om te zien of mijn therapie voor u zinvol is. De kosten van dit intakegesprek bedragen € 30,00 contant.

De kosten voor 20 gesprekken/behandelingen van elk 1 uur bedragen € 847,00.