Verschil tussen een

Wanneer er sprake is van een depressie, dan spelen er over een langere periode neerslachtigheid, gevoelens van pessimisme, gebrek aan werk- en levenslust en te weinig zelfvertrouwen.

Vaak is het zo dat je weinig of geen interesse hebt in dingen waar je normaal gesproken veel plezier aan beleeft.

Tijdens een depressie kunnen de volgende symptomen voorkomen of een rol spelen:

  • vergeetachtigheid
  • piekeren
  • regelmatig slaapproblemen
  • schuldgevoelens
  • gewichtstoename of juist afvallen
  • prikkelbaar
  • zwaar vermoeid
  • concentratie verlies
  • nergens toe kunnen zetten

De aanleiding voor een depressie kan verschillend van aard zijn. We spreken niet zo zeer over de oorzaak, maar meer over de factoren die tot een depressie kunnen leiden. Voor de aanleiding van een depressie kun je denken aan: verlies van werk, een relatiebreuk of het overlijden van een dierbare. Echter, ook positieve ontwikkelingen in het leven kunnen tot een depressie leiden, hierbij kun je denken aan: promotie op je werk, verhuizing of de geboorte van een kind.

Ook ingrijpende gebeurtenissen uit je verleden kunnen een belangrijke rol spelen die aanleiding kunnen zijn voor een depressie. Tevens moet rekening worden gehouden met de wijze waarop je hebt geleerd om te gaan met ingrijpende of moeilijke situaties in het leven. Soms kan er ook sprake zijn van erfelijke omstandigheden maar lichamelijke aandoeningen kunnen ook depressieve symptomen veroorzaken. Diegene die aan een depressie lijdt, bekijkt de wereld vanuit een sombere kant en verliest de werkelijkheid uit het oog.

De beleving van eenzaamheid, onmacht en hulpeloosheid nemen een overheersend karakter aan. Het gevoel van onrustige gedachten die zich steeds in je hoofd blijven herhalen, steeds moeizamer slapen, weinig eetlust en opzien tegen het ondernemen van activiteiten geeft het gevoel dat er zich constant een berg vormt waar niet overheen te komen is. De omgeving die weinig begrip lijkt te hebben voor je situatie, wat het gevoel van eenzaamheid, hulpeloosheid en somberheid kunnen versterken.

Ieder mens is uniek, dus elke depressie vraagt om een andere aanpak. De factoren van het ontstaan en de klachten van een depressie vragen om een zorgvuldig onderzoek. In eerste instantie: waar is de depressie ontstaan en wat zijn de klachten. Vanuit deze bevindingen kunnen we werken aan het verwerven van inzicht en aan de verandering van patronen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en in stand houden van de depressie. Samen met jou werk ik aan het psychisch versterken van draagkracht en gezondheid, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de sociale factoren, werk, gezin en relaties.

Waar jij het niet meer alleen kunt, ga ik samen met jou verder!