De berichten vanuit de Onzichtbare Wereld zijn voor mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen vaak een nieuwe opmerkelijke belevenis.

Voor velen is dit "DE" aanzet om zich in deze "onzichtbare" materie te verdiepen, waardoor het dagelijks leven in een ander licht komt te staan.

Op uitnodiging van verenigingen en stichtingen die in ons land rijk zijn vertegenwoordigd, mag een medium u onder inspiratie van onze meesters aan Gene Zijde kennis laten maken met de onzichtbare wereld (Gene Zijde), die belangrijker voor ons is dan men kan vermoeden en waar zo dikwijls aan wordt voorbijgegaan. Het is namelijk van groot belang dat een ieder van ons zich verdiept in het hoe en waarom. Tijdens deze avonden zal een verwoording plaats vinden van ontvangen kennis uit die Andere Wereld  die een richtlijn bevat voor het leven hier op aarde.

Dit geeft o.a. duidelijkheid en inzicht in een groot goed, onze vrije wil. Wanneer u dit soort avonden bezoekt, zult u ontdekken dat er constant opbouwende krachten aan het werk zijn om ons te leiden in onze besluiteloosheid en aarzelingen.

Veel mensen leven louter in de materie, ze hebben het te druk om echt een leven te creëren, en roepen hiermee weerstand op en vragen zich af wat de oorzaak is van hun wisselvallige leven. Ik zou willen zeggen ga wat dieper in op de vragen, waar komen wij vandaan, wat doen we hier en wat is hiervan de bedoeling. Hierdoor zal bewustzijn komen in onze evolutie, er gaat niets verloren in kosmisch opzicht. Spiritualisme is geen modeverschijnsel of iets nieuws, maar leert ons dat er een voortbestaan is na ons overgaan.

Op deze openbare avonden zult u zeker bewijzen vinden van hetgeen ik hierboven beschrijf. Regelmatig mag ik deze openbare avonden verzorgen door het hele land, misschien mag ik ook u daar eens ontmoeten.