Jezelf bevrijden van pijn, angst en schuldgevoelens.

// 

 Bij Spirituele stichting

 De Nieuwe Wereld

In samenwerking met 

 medium Martin Reul

Deze op zichzelf staande, unieke cursus ‘Bevrijd jezelf van pijn, angst en schuldgevoelens’ maakt deel uit van ons cursusaanbod. Naast de praktijkgerichte opleiding  ‘Mediumschap, Energetisch Therapeut en Coach’ en de afzonderlijke cursussen van Martin, waarin respectievelijk healing en mediamieke ontwikkeling centraal staan, biedt deze cursus een stevig stuk persoonlijke bewustzijnsontwikkeling op basis van het spiritualisme. Hierover vertellen we je graag wat meer. Opvallend is dat Westerse onderzoekers die zich met bewustzijnsontwikkeling hebben beziggehouden (of dat nog doen, zoals Ken Wilber) een zekere gepaste afstand bewaarden tot het idee van een objectief bestaande geestelijke wereld. Zo'n geestelijke, immateriële wereld wordt dan als het exclusieve domein van de religie beschouwd: geloven doe je in de kerk en omdat de geestelijke wereld niet objectief verifieerbaar is, volgens wetenschappelijke normen, loopt men er liever met een boog omheen.  

Generaliserend kunnen we stellen dat ook vooruitstrevende onderzoekers met een ‘open mind’ voor nieuwe wegen in psychologie en bewustzijnsonderzoek, zoals Jung, Assagioli, Frankl, Maslow en Wilber, bewustzijn als een puur menselijk vermogen beschouwen, zonder aansluiting op een objectief bestaande geestelijke wereld. Transpersoonlijk staat bij hen voor het
overstijgen van het ‘zelf’ (van het egodenken dus). Binnen het spiritualisme staan transpersoonlijk en transcendentie niet alleen voor het aanboren van het eigen hogere bewustzijnspotentieel (dus voor het overstijgen van het egodenken), maar tevens voor het contact maken met het hogere trillingsniveau van de geestelijke wereld. Op die leest is deze cursus geschoeid, maar het is goed om dit nader toe te lichten. Spirituele groei en ontwikkeling, zeg maar bewustzijnsontwikkeling, kan zich in principe op twee manieren voltrekken:

* Langs de mediamieke weg, waarbij door afstemming op de   
   geestelijke wereld (langs de zogenaamde ‘verticale lijn’) het 
   accent ligt op de ontwikkeling van onze mediamieke
   vermogens.

* Ontwikkeling van ons bewustzijn. Ook dit voltrekt zich langs de   
   ‘verticale lijn’, maar in plaats van het werken aan onze
   mediamieke vermogens ligt nu de nadruk op het ontwikkelen van 
   een synthese van egodenksysteem en transpersoonlijk denken.

Binnen deze cursus staat de ontwikkeling van ons bewustzijn centraal. Waarom is het zo belangrijk om ons bewustzijn te ontwikkelen? Daarvoor bestaan diverse met elkaar samenhangende redenen.

* Het wijst ons de weg naar een gelukkiger bestaan zonder, of met 
   in elk geval minder, angst, pijn en schuldgevoelens.

* Het geeft een diepere zin aan ons bestaan, anders dan door het 
   nastreven van de bevrediging van onze materiële behoeften of
   onze lustgevoelens. Ik verwijs hiervoor in het bijzonder naar het
   werk van Freud, en zijn leerling Viktor Frankl. Volgens hem
   bestaat er bij de mens een aangeboren behoefte aan zingeving,
   anders dan door de bevrediging van materiële behoeften, om de 
   existentiële leegte op te vullen die ons anders omringt.

* Voor hen die het nastreven om zichzelf te bevrijden van pijn,  
   angst en schuldgevoelens los te laten is het zonder meer
   noodzakelijk om ook dit ‘spoor’ van de verticale weg naar
   verwerking en hoger inzicht te volgen om als mens een sterke  
   basis in het leven te bezitten.

Deze cursus is praktisch opgezet met het accent op het verwerven van ervaring door te oefenen en door voortdurend de eigen ervaringen aan die van de andere deelnemers te toetsen. Waar nodig wordt toelichting en uitleg gegeven. De theorievorming, en dit is tamelijk uniek, verzorg je voor een groot deel zelf! Aan de hand van wat tijdens de cursusbijeenkomsten op papier wordt aangeboden en behandeld, vorm je je eigen denkbeelden, die uiteraard getoetst kunnen worden. Naar mijn opvatting blijven zulke zelf gevormde denkbeelden ook beter ‘hangen’ dan allerlei uit het hoofd geleerde stof. Wat je jezelf door praktische oefeningen hebt eigen gemaakt en waar je eigen denkbeelden over hebt gevormd, is meer waard dan het doorworstelen van alleen allerlei schriftelijk materiaal. Aldus ontwikkelt zich een niet theoretische maar levende, doorleefde relatie met geestelijke dimensies van het universum en jezelf. De thuisopdrachten zijn praktisch van aard.

Wel verwacht ik van je dat je de opdrachten op een serieuze manier uitvoert en daar ook de tijd voor neemt . (+ een half uur) Lezen en verdiepen in situaties tijdens deze cursus beveel ik van
harte aan.

2021:

18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei, 28 juni, 27 september, 18 oktober, 8 en 22 november.

2021:

17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei, 13 juni, 12 september, 17 oktober, 14 en 28 november.

 

Telkens op maandagavond, inloop/aanvang 19.30 uur.
Zaal open vanaf 18.45/19.00 uur.

De cursus begint om 20.00 uur.

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen, € 375,00 voor 20 avonden.

Deze cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat! (wanneer u minimaal 17 van de 20 lessen heeft gevolgd)

Het bestuur van Stichting De Nieuwe Wereld in samenwerking met Martin Reul.

Remonstrantse Kerk
Fnidsen 37 - 1811 ND Alkmaar

Tel: 070 - 396 13 38 Mob: 06 - 53 41 26 94

mfr@martinreul.nl  -  www.martinreul.nl

 

Bank nr: NL 92 INGB 0008242297 t.n.v. Stichting de Nieuwe Wereld