Deze 3- jarige opleiding gaat van start op zaterdag 11 januari 2025 en bestaat uit 25 bijeenkomsten per jaar, telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30

 

De hoogsensitieve personen (HSP), die ik op mijn opleiding ontmoet onderscheiden zich door een combinatie van mediamieke gaven, een sterk intuïtief gevoel, intelligentie en een praktische invalshoek. Hij/zij wil zich in zijn/haar ontwikkeling en/of werk verdiepen of verbreden en is op zoek naar uitdaging en wil de geboden ontwikkeling en kennis graag vertalen naar en toepassen in zijn/haar eigen leven en werkpraktijk.

Uiteraard is deze opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach geheel op Spiritualistische leest geschoeid. Naast diverse vormen van meditatie en visualisatie wordt er in deze opleiding vooral veel aandacht besteed aan het opbouwen van het eigen vermogen tot waarnemen en het kritisch leren onderscheiden van wat als authentieke waarneming kan worden beschouwd en wat aan de eigen psyche of aan die van anderen is ontleend.

De geschiedenis van het paranormale wordt behandeld en er is in deze opleiding meer dan voldoende aandacht voor de ethische aspecten van het mediumschap, evenals de psychologie en spirituele psychologie. Natuurlijk krijgt ook Spiritual Healing hier de nodige aandacht en is stervensbegeleiding een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Verder worden de deelnemers aan deze opleiding zodanig opgeleid en geïnstrueerd dat zij hun kennis en kunde geheel zelfstandig kunnen uitdragen en presenteren voor een publiek.
 
Het Spiritualisme is wat mij betreft niet alleen een wetenschap of zomaar een religie en een filosofie. Het heeft mij persoonlijk veel meer gebracht dan alleen dat. Het Spiritualisme is voor mij ook een andere manier van leven.

Deze opleiding heb ik ontwikkeld om geestelijk te kunnen groeien, inzicht te krijgen en boodschappen te ontvangen vanuit de andere wereld. Met liefdevolle begeleiding vanuit deze andere Geestelijke Wereld van hoger ontwikkelde zielen zal een verbinding ontstaan van Goddelijke energie en Kracht, waardoor ons fysieke bestaan en aardse reis vrediger zal zijn en een diepe mentale en innerlijke tevredenheid en inzicht zal ontstaan in de aardse doelstellingen. Een Spiritualist denkt universeel en kent geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma's die men moet aanvaarden. Een Spiritualist leeft vanuit inzichten die als gids dienen om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

In deze opleiding zullen demonstraties van het mediumschap worden gegeven en er zal getraind worden, omdat ik als Spiritualist wil bewijzen wat ik beweer, namelijk dat het leven niet ophoudt na de stoffelijke dood. Mediumschap is een spirituele diepgaande ontwikkeling, waarbij een medium (paranormaal begaafd persoon), in staat is zijn bewustzijn af te stemmen en te delen met het bewustzijn van een overgegane (overleden) persoon. Op deze manier kan de overledene gedetailleerde informatie over zichzelf en het leven van anderen en/of situaties schetsen, waardoor dierbaren deze informatie herkennen als een bevestiging van het voortleven na de stoffelijke dood en ook herkennen dat deze informatie daadwerkelijk van de overledene(n) afkomstig is.

Je krijgt in deze opleiding niet alleen bewijs, maar leert ook om deze informatieoverdracht te ontwikkelen, die tot stand komt via de innerlijke zintuigen. Deze zintuigen noem ik dan meestal visualisaties (plaatjes zien door middel van ons bewustzijn, niet met onze stoffelijke ogen), heldervoelen (aanvoelen met ons bewustzijn en niet met de handen enz.) en helderhoren (helderhoren via ons bewustzijn en niet met onze stoffelijke oren). Als er iets bij het medium via een overgegane persoon mag doorkomen wat betrouwbaar is, leveren we een sterk bewijs van het leven na de dood.

Wie de hierboven geschetste weg van het mediumschap tot geestelijke vorming inslaat, neemt ook een grote persoonlijke verantwoordelijkheid op zich. Met vertrouwen in de Geestelijke Wereld gaan we aan de slag in onze eigen, materileële, driedimensionale werkelijkheid. We mogen er daarbij van uitgaan dat van ons transparantie en oprechtheid wordt verlangd. Wie zijn hogere geestelijke vermogens ontwikkelt, neemt ze mee naar huis, laat ze niet achter in de trainingsruimte waarin de opleiding wordt aangeboden.

Op een gegeven moment gaan we merken dat we anders in het leven gaan staan. Voor de een zal dit langer duren dan voor de ander - afhankelijk van persoonlijke aanleg en omstandigheden. We gaan ons vrijer bewegen en herkennen onvermoede kanten in onze medemensen. Kortom, we doen afstand van oogkleppen en tunnelvisie. Het schept echter ook verantwoordelijkheden. De bredere blik die dieper en verder reikt, moet steeds op de juiste manier worden aangewend - ten voordele van onszelf maar ...ook van anderen!

In Den Haag

Na het succesvol afronden van de 3 jarige opleiding start ik deze opleiding opnieuw in 2025.

In het gebouw van Stichting Ken U Zelven
Laan van Poot 292 2566 DC Den Haag

(op de Laan van Poot is voldoende parkeer gelegenheid)

Telkens op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur.

Op de hierna volgende data: 2025
11 januari, 18 januari, 25 januari, 8 februari, 15 februari, 22 februari, 
8 maart, 15 maart, 22 maart, 5 april, 12 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 31 mei 
7 juni, 14 juni, 6 september, 13 september, 27 september, 4 oktober, 
1 november, 8 november, 15 november en 29 november.

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen € 925,00 per jaar voor 25 bijeenkomsten volgens de hierboven vermelde data.
Je krijgt geen diploma bij het afsluiten van deze drie jarige opleiding maar een certificaat.

Klik hier voor de inhoud van deze opleiding

Klik hier voor het inschrijfformulier voor deze opleiding

 

Je ontvangt het certificaat wanneer je minimaal 22 bijeenkomsten per jaar heeft bijgewoond.
Voor meer info en de inhoud van de opleiding Mediumschap, neem contact op.