Verander je leven met een doortastend zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld!

Met de cursus ‘doortastend zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld’ als thema wordt verandering centraal gesteld. Om de 3 geluksbedervers (angst, pijn en schuldgevoelens) buiten spel te zetten, het hogere transpersoonlijke denksysteem te leren kennen en te leren aanvaarden terwijl we naar evenwicht streven met het egodenksysteem dat we niet kunnen missen, is verandering noodzakelijk. Maar verandering roept weerstand op. We kunnen ons allerlei zaken voornemen, maar de kans is groot dat als we ze willen uitvoeren de moed ons in de schoenen zinkt en we terugvallen in de oude routine die ons door het egodenksysteem wordt gedicteerd. Met deze op zichzelf staande, unieke cursus bied ik instrumenten aan voor een duurzame verandering, instrumenten die in groepsverband beoefend worden, maar ook mee naar huis wordt genomen om op ieder moment van de dag, overal te worden ingezet, praktisch en doeltreffend.

Het gaat hier om een ontwikkelingsproces, de weg van de kleine stapjes. Jezelf bevrijden van pijn, angst en schuldgevoelens kun je bereiken als je bereid bent hard aan jezelf te werken. Je zult de strategie van persoonlijke verandering op tal van gebieden toepassen. Iets wat we ons gemakkelijk kunnen voorstellen: iemand heeft bijvoorbeeld grote problemen met overgewicht, maar… ‘vanaf morgen wordt alles anders’. Dan gaan alle vette en zoete dingen de deur uit en wordt er fanatiek bewogen en gesport. Soms werkt deze strategie, vaak ook niet. Daarom heb ik deze cursus ontwikkeld, want radicale strategieën waarmee mensen veranderingen teweeg willen brengen zorgen vaak voor radicale schokeffecten en roepen daarom weerstand op! In deze cursus bied ik kleine stappen aan die tot verbetering en verandering leiden zonder weerstand op te roepen.

Kleine stappen die tot kleine veranderingen leiden, helpen onze menselijke ratio te omzeilen die ons succes en creativiteit blokkeert. De in deze cursus toegepaste benadering berust niet alleen op zelfsuggestie. maar het blijkt een zeer effectieve methode om nieuwe neurale verbindingen in ons brein te doen ontstaan. waardoor het nieuwe handelingspatroon hetzelfde blijft.

Wat zijn mijn basisstrategieën?

Kleine vragen om angst geen kans te geven en creativiteit te bevorderen - Kleine gedachten om nieuwe vaardigheden en gewoontes te ontwikkelen - Kleine handelingen waarbij succes verzekerd is - Jezelf en anderen KLEINE beloningen/schouderklopjes geven om de beste resultaten in de wacht te slepen - De KLEINE maar o zo belangrijke momenten weten te herkennen die iedereen over het hoofd ziet.

Waarom mijn methode werkt……..

Alle veranderingen, ook de positieve, zijn eng! Pogingen om doelen te bereiken door radicale middelen in te zetten, falen vaak omdat ze angst vergroten. Angst is een mentale barrière die ons moet beschermen, een helper van het vlucht- en vechtmechanisme.

Door de kleine stappen van mijn methode ontwapenen we de angstreactie van ons brein, de barrière tegen verandering. Willen we verandering, of willen we een creatief proces op gang brengen, dan zijn we aangewezen op de hogere functies, zoals de zintuiglijke waarneming ( prikkels, voelen, proeven of ruiken). Wanneer we nu een verandering wensen (natuurlijk geldt dit vooral voor een meer ingrijpende verandering) dan kan vaak een ouder (in termen van evolutie) deel van onze hersenen, het zoogdierenbrein, verantwoordelijk worden gesteld als we een blokkade ervaren.

In dit zoogdierenbrein bevindt zich een structuur (amygdala - die betrokken is bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties, ons overleven). Deze controleert het vlucht- en vechtmechanisme dat we met alle andere zoogdieren gemeen hebben en dat in het oudste deel van ons brein zetelt. Het werd ontworpen om delen van het lichaam te waarschuwen wanneer er direct gevaar dreigde. Een van de manieren waarop de amygdala dit bewerkstelligt is door andere functies van de hersenen, zoals rationeel en creatief denken, tijdelijk te stoppen omdat deze het vermogen om te vechten of te vluchten nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Het ligt voor de hand dat het vlucht- en vechtmechanisme (dat ook betrokken is bij ons egodenksysteem) niet gemist kan worden. Voor ons is het noodzakelijk; denk maar aan een situatie waarin we uit een brandend gebouw moeten ontsnappen. Het probleem met de amygdala is, dat hij in alle gevallen waarin we van onze veilige routes willen afwijken, de alarmbel doet afgaan. Of het nu om een grote uitdaging gaat, zoals een nieuwe baan, of om veel kleinere, zoals kennismaken met een willekeurig persoon, de amygdala wekt een bepaalde mate van angst in ons op.

Groot doel - angst - toegang tot neo cortex beperkt - mislukking - Klein doel - angst omzeild neo cortex aangesproken - succes.

De neo cortex is een deel van de hersenen dat bij zoogdieren voorkomt en is betrokken bij de hogere functies, zoals zintuiglijke waarneming, bewuste bewegingen en (bij mensen) redeneren en denken.

In feite is de kern van mijn methode dus daarin gelegen dat kleine stappen in staat zijn om ons brein te misleiden door de angstfunctie (de amygdala) te omzeilen. Maar er is nog meer! Door de veranderingen die in onze manier van denken en waarnemen teweeg worden gebracht als gevolg van de kleine stappen die mijn methode ons doet nemen, door de nieuwe activiteit waartoe de neo cortex wordt gebracht, wordt tegelijkertijd een merkwaardige combinatie van software en hardware aangemaakt die het veranderingspatroon in ons brein verankeren. Niet alleen ontwikkelen we nieuwe stukjes software die de route voor veranderingen in ons leven vastleggen, maar tegelijkertijd worden in de structuur van de neo cortex  (in de hardware dus!) nieuwe neoneurale (zenuwcellen) verbindingen ontwikkeld die de ontplooiing van de nieuwe software mogelijk maken. Vooral ook dit laatste is van niet te onderschatten betekenis.

Wel wordt er van je verwacht dat je de opdrachten op een serieuze manier uitvoert en daar ook de tijd voor neemt (+ een half uur). Lezen en verdiepen op situaties tijdens deze cursus beveel ik van harte aan.

Den Haag

In het gebouw van Stichting "Ken U Zelven", Laan van Poot 292  2566 DC Den Haag.
Op de hierna volgende data: vanaf september 2022/23
 
2022:
5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober,
31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december.
 
2023:
9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari,
6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april.
                                 

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 275,00 voor 16 avonden.

Telkens op maandagavond, aanvang 19.30 uur.
Zaal open vanaf 18.45/19.00 uur.

Deze cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat!
(wanneer je 14 van de 16 bijeenkomsten hebt bijgewoond)

Meer info: Neem dan contact op met Martin Reul

Inhoudsopgave

Inschrijfformulier